Produktinformation – Visual Arkiv Sök

Produktinformation – Visual Arkiv Sök

Visual Arkiv Sök gör det möjligt att, på webbsidor internt eller på internet, publicera och göra förteckningarna sökbara. Gränssnittet är plattformsoberoende och fungerar lika bra i mobilen som på datorn eller plattan. Sökningar kan sparas i en plocklista för att återanvändas.

Ni installerar på egna internetservrar och all administration och drift sker helt i egen regi.

Vissa anpassningar på utseendet är möjligt att göra t ex lägga in den egna logotypen på webbplatsen.

 

Visual Arkiv Sök  är byggd i Microsofts teknik ASP.NET och förutsätter en installation av Visual Arkiv.

 

Server

Windows 2003 eller senare. Applikationen körs under webbservern IIS.

 

Databas

Visual Arkiv Sök använder samma databas som applikationen Visual Arkiv

Exempelvyer