Visual Arkiv Internet 7.0

Aktuell version: 7.0.0.0
Senaste uppdateringstillfället: 2019-04-03

Visual Arkiv Internet 7.0

Aktuell version: 7.0.0.0
Senaste uppdateringstillfället: 2019-04-03

Höjdpunkter i version 7.0

Visual Arkiv Internet 7.0 är anpassad till de förändringar som gjorts i Visual Arkiv angående verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Visual Internet 7.0 använder samma databas som applikationen Visual Arkiv. För att kunna köra Visual Arkiv Internet 7.0 krävs det därför att det finns en installation av Visual Arkiv 7.0. Använder ni idag en äldre version av Visual Arkiv måste Visual Arkiv-applikationen först uppgraderas till version 7.0

Filer för nyinstallation och uppdatering