Produktinformation – Visual Arkiv Förteckningsmodul

Produktinformation – Visaul Arkiv Förteckningsmodul

Visual Arkiv Förteckningsmodul är alternativet för dig som ska förteckna en mindre informationsmängd i ett arkiv, och vill ha ett enklare och mindre komplext förteckningsverktyg – ett verktyg som lämpar sig för sällananvändare.

Förteckningsmodulen är ett lättanvänt, webbaserat förteckningssystem med basfunktioner – en molntjänst som fungerar på både Mac, PC och Tablets. Det går att förteckna enligt allmänna arkivschemat eller verksamhetsbaserat. I modulen går det att registrera serier och volymer samt handlingsslag och förvaringsenheter med grunduppgifter och tillhörande etikett-texter, länkar och objekt.

Förteckningsmodulen har möjlighet till tidsbegränsad behörighet så att förteckningsarbetet kan flytta ut till Arkivredogörarna i verksamheterna

 

Användarbehörigheter

Administratör
  • har högsta behörighet
  • skapar, tar bort och tilldelar arkivredogörarna behörigheter
  • godkänner Arkivredogörares förteckningar före export till Visual Arkivs databas
Arkivredogörare
  • kan läsa, söka och lägga till serier, volymer, handlingsslag, handlingstyper och förvaringsenheter i sitt eget arkiv
Utökad arkivredogörare
  • kan läsa, söka och lägga till serier, volymer, handlingsslag, handlingstyper och förvaringsenheter i sitt eget arkiv
  • kan radera från Visual Arkivs databas

 

Kräver Visual Arkiv 7.0.2.0

Förteckningsmodulen är en webbaserad molntjänst och du som kund behöver varken tänka på installation eller drift. Den är plattformsoberoende och kan köras både på Mac, PC och tablets.

 

Exempelvy