Visual Arkiv version 7.0

Aktuell produktversion: 7.0.0.0
Senaste uppdateringstillfället: 2019-04-03
Nästa release: Juni 2019 (produktversion 7.0.1)

 

Visual Arkiv version 7.0

Aktuell produktversion: 7.0.0.0
Senaste uppdateringstillfället: 2019-04-03
Nästa release: Juni 2019 (produktversion 7.0.1)

Höjdpunkter i version 7.0

 • Förvaringen av handlingar enligt allmänna arkivschemat redovisas som serier och volymer medan förvaringen av handlingar för verksamhetsbaserade arkiv redovisas som handlingsslag och förvaringsenheter.
 • Möjlighet att registrera ”typ av förvaringsenhet” på volym och förvaringsenhet samt om denna är analog eller digital. Ikonen för analog placering är blå och ikonen för digital placering är grön.
 • Handlingstyper blir ett arkivobjekt i förteckningsträdet på vilket man kan registrera anmärkningar, sekretess och gallringsanvisningar.
 • När man förtecknar verksamhetsbaserat finns möjlighet att registrera Grupp av handlingar som inte tillhör någon process, t.ex. Diarieförda handlingar, som en förvaringsenhet direkt under arkivet.
 • Handling byter namn till Objekt
 • Export/Import, ny förbättrad export/import funktion med fler fält inkluderade. Funktionen är även anpassad till förteckningsmodulen.
 • Placering
  – Det är möjligt att bygga en placeringsstruktur till vilken man kopplar arkiven och
  handlingarna i arkivförteckningen.
  – Funktion för konvertering av tidigare registrerade placeringar till placeringsstruktur
  – Möjlighet att registrera ”typ av placering” samt om denna är analog eller digital. Ikonen
  för analog placering är röd och ikonen för digital placering är grön.
  – Lagringskapacitet för placering
  – Möjlighet koppla flera placeringar till ett och samma arkivobjekt i förteckningen
  – Nytt fält ”placeringsanmärkning”
 • Nytt fält ”Omfång” på volym.
 • Länk från Leverans till Arkivet
 • Depånamn istället för depå-id presenteras i sök
 • Nya och uppdaterade rapporter
  – Utskrift av klassificeringsstruktur
  – Rapport över vad som finns på en placering
  – Rapport över samtliga placeringar
  – Årtal för varje serie i innehållsförteckningen
  – Ny placering tillagd i rapporter
 • Sekretess på flera nivåer
  – Finns nu på alla underliggande nivåer från och med arkiv.
  – Fält för sekretessanmärkning
 • Gallringsanmärkning på Serie, Volym, Handlingsslag, Handlingstyp, Förvaringsenhet och Objekt

pdf Manual till Visual Arkiv (Manualen ingår i installationsfilen).

Mall för att registrera Klassificeringsstruktur med Excel (I flik 2 finns instruktioner om hur mallen skall användas)

Uppgradering från version 6.2

 

Filer för nyinstallation

Ny version av Visual Arkiv – 6.2.6.0

Nu finns en ny version för nedladdning från vår hemsida, 6.2.6.0 Gå till menyn “För kunder” och välj “Visual Arkiv 6.2”. Nyheter i denna version: GDPR-anpassningar - Registreringsfält avsedda för personuppgifter (Användare, Kontaktpersoner samt...

läs mer

Visual Arkiv 6.2.4

Nu finns en nya version 6.2.4 för nedladdning från vår hemsida. Gå till menyn “För kunder” och välj “Visual Arkiv 6.2”. Ni måste använda ert s.k. Företagskonto för att kunna hämta hem uppdateringar annars kommer ni inte att installationsfilerna.
Tänk på att du måste vara Administratör för att kunna uppdatera – kanske måste du ta hjälp av er IT-enhet.

läs mer

Visual Arkiv 6.2.2

Nyheterna i denna version är: Rapport Handlingstyper under Rapport-menyn Rapport Innehållsförteckning kompletterad med antal volymer och totalt tidsintervall för volymerna. Rapport Förteckningsblad för Process-serier kompletterad så att man via Personliga...

läs mer

Visual Arkiv 6.2.1

Versionen 6.2.1.0 innehåller det mesta av det vi berättade på användarträffarna i april. Nyheter i denna version: Fritext-sök En ny sökflik som varit efterfrågad och utlovad i flera år. Äntligen på plats. Förteckna i Excel Gör en enkel, okontrollerad förteckning i...

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.12

Nyheter i denna version Kontrollen på att registrera Depånamn respektive Depånr uppdaterad. Tidigare kontrollerades inte att Depånamn respektive Depånr var unikt då man ändrade tidigare registrerad Depå. Åtgärdat så att det inte kan ske igen och dessutom databas-fix...

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.11

Nyheter i denna version När man hanterar mallar för Innehållsförteckning kunde man inte ändra Anmärkning och Plats så att det i senare skede kom med när man skulle skapa innehållsförteckning från mall. Rättat. Om man redigerar en Klassificeringsstruktur och skapar en...

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.10

I denna version är följande två fel rättade:
Felet med att det skapades dubbletter av Handlingstyperna när klassificeringsstruktur importerades är nu rättat.
Felet som uppstod ibland vid byte av seriesignum är rättat.

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.8

I denna version har vi gjort några nyheter samt rättat några fel som tidigare fanns i systemet. Nyheter är ex att man nu kan få hjälp redigera om etikettraderna genom att högerklicka.

Vid utskrift Förteckningsblad redovisas nu även seriens ingående Handlingstyper om man förtecknar enligt processbaserat förteckningssätt och har registrerat Handlingstyper.

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.7

I denna version har vi gjort några nyheter samt att vi rättat några fel som tidigare funnits i systemet.
Det har nu blivit enklare att ändra seriesignum enligt Allmänna arkivschemat. Det har blivit möjligt att söka på Accessionsnummer och Diarienummer i sökrutinen för Leverans
Manual öppnas nu primärt i PDF-format.

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.6

I denna version har vi rättat fel som tidigare fanns i systemet. Det går nu att spara serier enligt punktnotation som inleds med siffran 0. Etikettrader för serier spara och det går nu att i orbehandlingsuppgifter att trycka enter i syfte att få en radbrytning i texten.

läs mer

Visual Arkiv version 6.2.0.1

I denna version har formulären fått en ny färgskala, huvudmeny och systemmeny har fått ny design. Det är nu mera möjligt att importera klassificeringsstruktur och det har blivit möjligt att knyta länkar till systemet.

läs mer