Nu finns en nya version 6.2.4 för nedladdning från vår hemsida. Gå till menyn “För kunder”  och välj “Visual Arkiv 6.2”. Ni måste använda ert s.k. Företagskonto för att kunna hämta hem uppdateringar annars kommer ni inte att installationsfilerna.
Tänk på att du måste vara Administratör för att kunna uppdatera – kanske måste du ta hjälp av er IT-enhet.

Highlights:
– Processorienterad förteckning visas “kollapsat” i trädet. Många av er har tyckt att det blir väldigt många noder i trädet – nu visas i stället enbart lägsta nivån av strukturenheten och man får “fälla ut” undernivåer.
– Listan över Topografiska koder (Geografisk hemvist i Visual Arkiv) uppdateras.
– Om man under Systemunderhåll använder funktionen för att mass-markera “Visa på internet” slog detta tidigare bara igenom på arkivbildarna som markerats. Nu kompletterat så att man kan välja om det skall slå igenom även på arkivbildarens arkiv.
– Menyvalet “Flytta/Ta bort volymer” ändrat till “Flytta volymer”. Ta bort volymer hanteras på alternativt enklare sätt.
– Menyvalet “Byt signum/Flytta serier” ändrat till “Flytta serier”. Byt signum görs på enklare sätt (högerklick i signum-fältet på serieuppgiften).
– Ytterligare förbättringar för att bättre klara skalning när användare ändrar upplösning på sin skärm.
– …och som vanligt är en o annan bugg rättad!