Fler tjänster

Ärende- och dokumenthantering Case M

CaseMCase M är ett ärende- och dokumenthanteringssystem som erbjuder lättanvända verktyg och en logisk processmodell. Hela kedjan för informationshantering från öppning av ärenden till beslut, implementering och publicering hanteras. Lösningen för informationshantering från Fujitsu är modulärt och bemöter alla krav på hög standard för ärende- och dokumenthantering. Lösningen är heltäckande men valfrihet finns att använda ett urval av moduler.

Verksamhetsutveckling

Fujitsus konsulter hjälper din verksamhet att få effektivare processer. Med kraftfulla metoder och verktyg kortas tiden, höjs kvalitén och produktiviteten ökar. Vid övergång till processorienterad redovisning av information kan vi utföra processkartläggningar som utgår från din organisations verksamheter.

Fler tjänster

Ärende- och dokumenthantering Case M

CaseMCase M är ett ärende- och dokumenthanteringssystem som erbjuder lättanvända verktyg och en logisk processmodell. Hela kedjan för informationshantering från öppning av ärenden till beslut, implementering och publicering hanteras. Lösningen för informationshantering från Fujitsu är modulärt och bemöter alla krav på hög standard för ärende- och dokumenthantering. Lösningen är heltäckande men valfrihet finns att använda ett urval av moduler.

Verksamhetsutveckling

Fujitsus konsulter hjälper din verksamhet att få effektivare processer. Med kraftfulla metoder och verktyg kortas tiden, höjs kvalitén och produktiviteten ökar. Vid övergång till processorienterad redovisning av information kan vi utföra processkartläggningar som utgår från din organisations verksamheter.

Kontakt

Vill du veta mer om Fujitsus tjänster kontakta:

Ingela Möller, Key Account Manager and Business Developer
Telefon: 070 995 01 20
E-mail: ingela.moller@se.fujitsu.com