Vanliga frågor och svar

 

Installation och uppdatering

Hur uppdaterar jag till senaste versionen av Visual Arkiv?

Som Visual Arkiv-kund har ni fri tillgång till uppdateringar. Här inne på hemsidan finns uppdateringsfiler att ladda ner (https://www.visualarkiv.se/visual-arkiv-7-0/). Följ instruktionerna enligt ”Uppgradering från version 6.2”.

Observera: Om ni har en tidigare version än 6.2 måste ni först uppgradera till 6.2. Följd då instruktionerna på https://www.visualarkiv.se/visual-arkiv-6-2/ .

För att komma åt filerna behöver du vara inloggad med ett så kallat installationskonto. Om ni inte vet vilken mailadress ert installationskonto ligger på, eller om ni vill koppla om ert installationskonto till en funktionsbrevlåda, kan ni kontakta Visual Arkivs support. Om ni vet vilken mailadress installationskontot ligger på men inte vet lösenordet kan ni använda er av “Glömt lösenord”-funktionen som finns på inloggningssidan.

Vanligtvis görs uppgraderingen av personal på kundens egen IT-avdelning. Om ni behöver stöd i uppgraderingen kan vi hjälpa till med det och debiterar då per timme. Kontakta Visual Arkivs support så kan vi hjälpa er.

Hur kommer jag åt installationsfilerna för att uppdatera eller installera Visual Arkiv?

Varje kund har ett “installationskonto” som man måste vara inloggad med för att komma åt filerna på hemsidan. Ibland är detta konto kopplat till en persons mailadress, men vi rekommenderar att det är kopplat till en funktionsbrevlåda för att vara personoberoende.

Om ni inte vet vilken mailadress ert installationskonto ligger på eller om ni vill koppla om ert installationskonto till en funktionsbrevlåda kan ni kontakta Visual Arkivs support.

Om ni vet vilken mailadress installationskontot ligger på men inte vet lösenordet kan ni använda er av “Glömt lösenord”-funktionen som finns på inloggningssidan.

Vi behöver flytta Visual Arkiv till en annan server och i samband med detta uppdatera till 7.0, hur gör vi det?

Gör enligt följande:

1. Ta backup av befintlig databas

2. Gör restore av databasen på den nya servern

3. Ta bort applikationsanvändaren (“visarkiv” om ni använder den idag) som user från databasen.

4. Utför steg 2.2 – Skapa Login för Databasen i anvisningarna för serverinstallation som du hittar på följande länk https://media.visualarkiv.se/2020/03/Visual-Arkiv-7.0-serverinstallation.pdf .

5. Om versionen ni har idag är 6.2 kan ni sedan följa det vanliga flödet under “Uppgradering från version 6.2” på hemsidan  (https://www.visualarkiv.se/visual-arkiv-7-0/).

Kan vi flytta Visual Arkiv-databasen till den senaste versionen av SQL Server?

 Vi har utfört tester med Visual Arkiv 7.0 på senaste versionen av SQL Server (2019) och de har gått bra. Det borde inte vara några problem med tidigare versioner av Visual Arkiv men vi rekommenderar ändå i samband med flytt av databasen att uppdatera till senaste versionen av Visual Arkiv.

Hur gör jag en nyinstallation av Visual Arkiv?

Installationsfiler och instruktioner hittar du här på hemsidan (https://www.visualarkiv.se/visual-arkiv-7-0/) under rubriken “Filer för grundinstallation”. Om du bara behöver göra en klientinstallation hittar du filerna under “MSI-paket 7.0 – Klientinstallation”.

Observera att du måste ha ett så kallat installationskonto för att komma åt filerna. Zip-filerna är lösenordsskyddade och du som har installationskonto behöver kontakta Visual Arkivs support för att få lösenordet skickat på mail.

Tekniska krav på applikationen

Klient: Operativsystem Windows 7 eller senare i 32- och 64-bitarsversion. Visual Arkiv är en 32-bitars applikation.

Databas: Microsoft SQL Server 2005 eller senare. Åtkomst till databasen från applikationen sker via ODBC. En ODBC-källa måste därför registreras på respektive klient som har Visual Arkiv installerat. Databasen kan antingen installeras på server eller lokalt.

Konto, inloggning och lösenord på hemsidan

Jag har ett konto på hemsidan men kan ändå inte se några installation/uppdateringsfiler

Detta beror på att ditt konto är ett så kallat vanligt användarkonto, med vilket du kan få tillgång till nyheter, tips och trix, utbildningar med mera på hemsidan. För att komma åt installations- och uppdateringsfiler behöver du logga in med ett så kallat installationskonto. Varje kund har ett “installationskonto” som kommer åt filerna på hemsidan. Ibland är detta konto kopplat till en persons mailadress, men vi rekommenderar att det är kopplat till en funktionsbrevlåda för att vara personoberoende.

Om ni inte vet vilken mailadress ert installationskonto ligger på eller om ni vill koppla om ert installationskonto till en funktionsbrevlåda kan ni kontakta Visual Arkivs support.

Om ni vet vilken mailadress installationskontot ligger på men inte vet lösenordet kan ni använda er av “Glömt lösenord”-funktionen som finns på inloggningssidan.

Jag saknar ett konto på hemsidan

Gör följande för att skapa ett användarkonto:

1. Gå till https://www.visualarkiv.se/login/

2. Klicka på knappen “Registrera”

3. Fyll i formuläret (uppge ert avtalsnummer)

4. Klicka på knappen ”Skapa konto”

Kontot skapas då upp automatiskt. Detta konto ger tillgång till all information som riktar sig till våra kunder men inte tillgång till filer för nedladdning av nya versioner. Det är endast Installationskontot som har tillgång till nya versioner.

Jag försöker byta epostadress på mitt konto på hemsidan men adressen ändras inte

För tillfället har vi problem med den funktionen på hemsidan. Kontakta Visual Arkivs support så kan vi hjälpa dig med detta.

Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?

Klicka på “glömt lösenordet?” på vår inloggningssida så kommer ett nytt lösenord att skickas till dig via email. Detta kan du sedan själv ändra.

Problem med rapporter (Crystal Reports)

Vilken version av Crystal Reports används till Visual Arkiv 7.0?

I Visual Arkiv 7.0 och framåt använder vi Crystal Reports 13.0.24. För Visual Arkiv 6.2 används version 13.0.20.

Vilken version av Crystal Reports används till Visual Arkiv 6.2?

För Visual Arkiv 6.2 används version 13.0.20.

Det går inte att skriva ut rapporter i Visual Arkiv

Troligtvis beror detta på Crystal Reports. Kontrollera att ni har rätt version av Crystal Reports installera enligt nedan:

Visual Arkiv 7.0 och senare: 13.0.24
Visual Arkiv 6.2: 13.0.20

Om ni har rätt version installerad kan problemet vanligtvis lösas genom att man installerar om Crystal Reports.

GDPR (dataskyddsförordningen)

Behöver vi ett personuppgiftsbiträdesavtal för Visual Arkiv?

Enligt GDPR måste ett skriftligt Biträdesavtal finnas mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet i de fall personuppgifter behandlas under ett avtal.

Vi i Visual Arkiv supporten hanterar vanligtvis inte era personuppgifter då ni själva driftar er databas.

Hantering av personuppgifter skulle kunna bli aktuellt om ni sänder oss er Visual Arkiv databas för analys.

En del av våra kunder vill ha ett personuppgiftsbiträdesavtal och andra inte. Fujitsus har tagit fram ett GDPR-anpassat Biträdesavtal som vi i första hand vill använda för ändamålet.