Visual Arkiv Sök

Aktuell version: 
Senaste uppdateringstillfället: kommer april, 2020

Visual Arkiv Sök

Aktuell version: 
Senaste uppdateringstillfället: kommer april, 2020

Höjdpunkter i första version

Visual Arkiv Sök gör det möjligt att, på webbsidor internt eller på internet, publicera och göra förteckningarna sökbara. Gränssnittet är plattformsoberoende och fungerar lika bra i mobilen som på datorn eller plattan. Sökningar kan sparas i en plocklista för att återanvändas.

Visual Arkiv Sök är anpassad till de förändringar som gjorts i Visual Arkiv angående verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Ni installerar på egna internetservrar och all administration och drift sker helt i egen regi.

Vissa anpassningar på utseendet är möjligt att göra t ex lägga in den egna logotypen på webbplatsen.

Förutsättningar

Filer för nyinstallation och uppdatering