Visual Arkiv på nätet Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
HELSINGBORGS STADSARKIV, KARTOR

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/M007/HSA31/62

Arkiv:  HELSINGBORGS STADSARKIV, KARTOR

Tidsomfång:  --

Omfång: 
Hyllmeter: 0
Volymer: 19

Placering:  Depå: Övriga arkiv

Arkivinstitution: Helsingborgs stadsarkiv

Arkivbildare:  HELSINGBORGS STADSARKIV, KARTOR ( – )

Indexeringstermer

- Kartor Helsingborg m.fl -

Historik

H I S T O R I K

Övriga arkiv\par62 HELSINGBORGS STADSARKIV, KARTOR\par

Arkivhistorik

Kartor över Helsingborgs stad samt de storkommuner och sockenkommuner som uppgått i Helsingborg.

Efter kartinformationen finns ibland en beteckning som börjar på L, t.ex L92-1:1. Denna beteckning betyder att det finns en textfil till kartan. Texten finns på en CD-skiva som finns i receptionen.

Arkivförteckning

F 1 A
HELSINGBORGS STAD
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
-- 1600 -- tal
Mapp  
2
1700-tal
Mapp
A. Geometrisk avmätning Publique Husens åker och äng, år 1744. L92-1:1
B. Charta öfwer Helsingborgs stad 1787, avmätning av tomt mm (3 delar). L92-1:4
C. Avmätning Regale Bränneriet, år 1788. L92-1:6
D. Laga delning Röamöllan m.fl, år 1788. L92-1:7  
3
1800-tal
A. Karta öfer Helsingborg, år 1877. Kartan ligger bland övriga Hbg kartor, se hylla B 21.
B. Karta öfver alla ägorna till Helsingborgs stad samt under dess jurisdiction lydande jordar och
lägenheter, 1864. Till kartan (2 delar i vardera 2 ex) finns en beskrivning.
C. Karta öfver Helsingborg, år 1886. Kartan visar gatubelysningens placering i staden.  
4
1900-tal
Mapp
A. Wilson Park och Anneberg, 1910. Här i även förlagan från 1909.
B. Karta över Helsingborgs stad, 1986. Sex delar.
C. Karta över Helsingborgs kommun, 1971.  
F 2 A
HELSINGBORGS LANDSFÖRSAMLING
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Geometrisk avmätning av Gyhult nr 1, år1768. L91-7:1
B. Geometrisk avmätning av Gåsebäcksmöllan nr 1, år 1724 (två delar). L91-8:1
C. Geometrisk avmätning av Tinkarp nr 1, år 1720. L91-15:1
D. Enskifte av Filborna nr 1-23 och 25, år 1816-1832. L91-4:5
E. Geometrisk avmätning av Filborna, år 1704. L91-4:1
F. Enskifte av Västra Ramlösa nr 1-9, år 1808-1812. L91-11:3
G. Karta öfver ägendomen Pålsjö, efter äldre kartor upprättad 1905

Fäladsmarken till Raus och Helsingborgs socknar, år 1779-1781. se F18 A:1 i  
F 3 A
KATTARPS STORKOMMUN
 
F 4 A
MÖRARPS STORKOMMUN
 
F 5 A
VALLÅKRA STORKOMMUN
 
F 6 A
ÖDÅKRA STORKOMMUN
 
F 7 A
ALLERUM LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Geometrisk avmätning över Allerums by nr 1-15, år 1742-1743 (två delar). L1-3:1
B. Geometrisk avmätning över Kungshult nr 2, 4-9, år 1742-1743. L1-27:1
C. Geometrisk avmätning över Laröd nr 1-10, år 1742-1743. L1-29:1
D. Enskifte på inägor samt laga skifte å utägor, Laröd nr 1-10, år 1826-1829. L1-29:3
E. Geometrisk avmätning av Duvestubbe nr 1, år 1738-41. L1-11:1
F. Utdrag av Allerums enskifteskarta med beskrivning med kommentarer inritade från år 1938. Detta är
en kopia av handlingar som finns i arkiv. Allerums allmänningar, F1  
F 8 A
BÅRSLÖV LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Storskifteskarta, Bårslöv nr 1-22, år 1763 ( två delar). L36-3:2
B. Enskifteskarta, Bårslöv nr 1-22, år 1806-1809 (två delar). L36-3:5 (beskrivning av karta se Bårslövs kommunalnämnd GVb:1)  
F 9 A
FJÄRESTAD LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Geometrisk avmätning av Fjärestad nr 1-23, år 1713. L50-4:1  
2
Kapsel
Avskrift av karta över 1805 års enskifte i Fjerrestads by och Fjerrestadstorp. Kartan ligger i plåtrulle på hylla B 30: 4.  
F 10 A
FLENINGE LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
A.Storskifte av fäladsmark tillhörande Fleninge, år 1784. L52-2:2
B. Enskifteskarta av Fleninge, år 1806-07 (3 delar). L52-2:3
C. Geometrisk avmätning av Ödåkra nr 1-7, år 1701. L52-12:1  
F 11 A
FRILLESTAD LANDSKOMMUN
 
F 12 A
HÄSSLUNDA LANDSKOMMUN
 
F 13 A
KATTARP LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Karta öfver inägorne till Kattarp och Ebbarp samt utmarker till dem och Segestorps by, 1800-tal. Kartan är i mycket dåligt skick.  
F 14 A
KROPP LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
A. Geometrisk avmätning av Björka nr 1-15, år 1746-47. L112-3:1  
F 15 A
KVISTOFTA LANDSKOMMUN
 
F 16 A
MÖRARP LANDSKOMMUN
 
F 17 A
OTTARP LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Geometrisk avmätning av Kingelstad nr 1-21, år 1750 (två delar). L152-9:1  
F 18 A
RAUS LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Geometrisk avmätning över Köpinge nr 1-13, år 1713. L155-2:1
B. Enskifte av Köpinge nr 1-13, år 1818. L155-2:5
C. Storskifte av Pålstorp nr 1-8, år 1761. L155-3:2
D. Enskifte av Pålstorp nr 1-8, år 1803-1816. L155-3:3
E. Laga delning fäladsmark Raus nr 1-10, år 1779-1787. L155-4:1
F. Laga delning gatu- och ägoområde Rå läge nr 1-61, år 1799-1800. L155-5:1
G. Storskifte fäladsmark Örby nr 1-15, år 1795. L155-6:2
H. Enskifte av Örby nr 1-15, år 1806. L155-6:3
I. Fäladsmarken till Raus och Helsingborgs socknar, år 1779-1781.
J. Karta öfver No 1, 3/16 dels mantal Raus, Raus socken. Avskrift år 1837  
F 19 A
VÄLINGE LANDSKOMMUN
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
A. Geometrisk avmätning av Välinge nr 1-18, år 1702. L235-28:2
B. Storskifte på inägor av Välinge nr 1-18, år 1805. L235-28:3
C. Geometrisk avmätning av Utvälinge nr 1-14, år 1702. L235-26:2
D. Storskifte av Utvälinge nr 1-14, år 1812-16 (2 delar). L235-26:3
E. Storskifte av Västraby, år 1806. L235-30:3
F. Geometrisk avmätning av Välinge nr 1-18, år 1689. L235-28:1  
F 20 A
VÄLUV LANDSKOMMUN
 
F 30 A
SKÅNE
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Fotostatkopia av "Scania vulgo Schonen", år 1644
B. Reproduktion av Gerhard Buhrmans karta över Skåne, år 1684
C. Fotostatkopia av "Karta öfer Skåne", år 1804
D. Fotostatkopia av karta över Skånes administrativa gränser den 1 januari 1977
E. General Charta öfwer hertigdömet Skåne, ca 1690.
F. Skånsk rekoniseringskarta, 1812 och 1815-1820, reproducerad 1985. Endast Helsingborg med omland.  
2
Mapp
Ekonomisk karta, 1911-1917. Kartbladen täcker endast delar av nordvästra Skåne.  
3
Skåne karta med härads och sockenindelning, ca 1880-tal. I kartans kanter finns stadskartor över Skånes städer. Samma karta finns på väggen i forskarsalen. 2 ex.  
F 31 A
SVERIGE
 
F 32 A
KARTOR DÄR SVERIGE INGÅR
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Mapp
A. Reproduktion av karta över Norden, år 1572
B. Reproduktion av karta över Svenska riket, år 1688  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.visualarkiv.se Upplaga: 2014/04